top of page
De eerste Panakkers
Binnen Buren Bingo
 
25 april om 16.00 uur

Voor aanmelden zie uw mail
De nieuwe nieuwsbrief is te lezen op de website.

Benieuwd?  
afbeelding nieuwsbrief.jpg
Algemene Ledenvergadering
11 november 
20.00 uur

Aula van BS De Dassenburgt
 
Voor de agenda en de overige stukken log in op de site en lees de bijbehorende stukken op het besloten gedeelte van de bestuurspagina.
Afval verzamelpunten

Zoals op de ALV besproken komen er binnenkort in onze wijk afvalveramelpunten.

Op bijgevoegd overzicht kun je zien waar het afval geplaatst moet worden.

De rode stippen zijn de plaatsen voor de kliko's en de groen stippen voor de PMD zakken. Hiervoor worden palen geplaatst of bevestigingshaken aan lantaarnpalen gemaakt.

Algemene Ledenvergadering
13 november 
20.00 uur

Aula van BS De Dassenburgt
 
Voor de agenda en de overige stukken log in op de site en lees de bijbehorende stukken op het besloten gedeelte van de bestuurspagina.
Werk in Uitvoering!
Werk in uitvoering
werk in uitvoering 2
werk in uitvoering 3
werk in uitvoering 1
werk in uitveoring 5
werk in uitvoering 6

Aan de Maurisgaarde wordt een nieuwe woning gebouwd. Omwonenden in de Johan Frisostraat en de Mauritsgaarde kregen het verzoek om op de dag van de plaatsing van de kelder, de weg vrij te houden voor dit uitzonderlijke project. Dank voor de medewerking van de bouwers.

Geslaagde Burendag
 Wijkvereniging Panakkers

Hieronder een foto impressie van de geslaagde Burendag. Heeft u ook foto's en wilt u die delen?  Stuur een berichtje via de site voor verdere instructies.

Burendag  Wijkvereniging Panakkers

23 september 2017

Na de geslaagde kennismakingsmiddag van september  2016, gaan  we ook dit jaar weer een burenmiddag organiseren voor alle gezinnen van de wijkvereniging:

Wanneer?                          zaterdag 23 september      14.00 – 17.00 uur
 

Waar?                                  plantsoentje aan de Sophiastraat

Als u dit (weer) wil meemaken, wilt u dat dan uiterlijk 15 september opgeven en tevens het aantal kinderen dat u meebrengt.

Om de bijeenkomst zo informeel mogelijk te houden, vragen we u om zelf voor een drankje en glas en zo nodig stoel te zorgen.

Als u het leuk vindt om een handje te helpen  bij of het maken van wat kleine hapjes, kunt u dat bij uw aanmelding doorgeven aan:
 

Anke   Gillebert                        Sophiastraat 13              2843285

Karin    Luit                               Sophiastraat 12              2906401

Jaqueline v.d. Wielen               Constantijnstraat 8         2844808

Ger Steenhuijsen                      Mauritsgaarde 22          2833161  
 

Graag tot ziens op zaterdag 23 september!

Ridders in de Wijk

Jos Deckers kreeg op 26 april een lintje voor zijn jarenlange werk voor de kerk en vrijwilligersactiviteiten. Deckers was tot zijn pensioen in 2015 pastoraal werker van de parochie Heilig Kruis in Nuenen. Tegenwoordig zit hij bijvoorbeeld nog in het bestuur van twee stichtingen die zich inzetten voor dorpsbewoners met een krappe beurs en is hij bestuurslid van onze wijkvereniging.

 Jos en Johan van harte gefeliciteerd met deze mooie onderscheiding!
 

Jos Deckers Nuenen

Jos Deckers

Johan Thomas geridderd

Johan Thomas

Tijdens het galafeest vrijdagavond 19 mei jongstleden van de jubilerende hockeyclub HCN ontving een glunderende Johan Thomas (72) uit handen van burgemeester Maarten Houben een Koninklijke onderscheiding in de graad Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Thomas speelde een grote rol bij HCN als bestuurslid Accommodatie Zaken. Naast het organiseren van de dagelijkse gang van zaken en het leidinggeven aan vrijwilligers, zijn onder zijn leiding vele projecten gerealiseerd. Deze hebben vooral te maken met de accommodatie. Zoals de aanleg of vervanging van kunstgrasvelden. De bouw, latere renovatie en verbouwing van het huidige paviljoen en kleedaccommodaties en de vergroting en professionalisering van het terras. Ook was hij medeonderhandelaar van de overeenkomst met de gemeente Nuenen inzake kerntakendiscussie.

bottom of page